Tìm hiểu về chính sách hoa hồng tiếp thị liên kết của Passio

Hoa hồng Tiếp thị liên kết là gì?

Affiliate marketing (Tiếp thị liên kết) là hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các thương hiệu, thông qua các trang mạng của các đối tác quảng bá (là bạn) đến người tiêu dùng cuối cùng. Hay nói cách khác, bạn sẽ đóng vai trò trung gian, giới thiệu người mua hàng tiềm năng đến với các thương hiệu. Bạn sẽ nhận được khoản hoa hồng khi người mua hàng ghé thăm trang mạng của bạn, được dẫn đến sàn thương mại điện tử bằng chính đường dẫn mà bạn cung cấp, và thực hiện hoàn tất thanh toán đơn hàng. Khoản hoa hồng đó được gọi là Hoa hồng tiếp thị liên kết. 

Tìm hiểu thêm về Affiliate marketing tại bài viết này.

Vậy nếu hợp tác Affiliate với Passio bạn sẽ nhận được những khoản hoa hồng gì? Hoa hồng ở Passio được tính ra sao? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời cụ thể và chi tiết nhất!

Các loại hoa hồng bạn sẽ được nhận ở Passio: 

Base Commission (Hoa hồng cơ sở): là hoa hồng nhận được khi có end user click vào link Affiliate của bạn, sau đó hoàn tất thanh toán bất kỳ sản phẩm nào trên sàn/website thương mại điện tử đó. Tỉ lệ hoa hồng được nhận sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng sàn và tuỳ theo ngành hàng của sản phẩm. Để kiểm tra tỷ lệ hoa hồng chi tiết theo từng sàn, bạn có thể xem trên app mục Marketplace Campaign.

Brand Bonus (Hoa hồng thương hiệu): Mức hoa hồng có thể nhận được khi khách hàng truy cập vào link tiếp thị liên kết của bạn, sau đó hoàn tất thanh toán bất kỳ sản phẩm nào đang có hỗ trợ hoa hồng thương hiệu trên sàn/website thương mại điện tử đó.  Bạn có thể xem danh mục Brand Bonus hiện có tại đây.

Rank Bonus: là hoa hồng thưởng thêm khi KOL đạt được mức rank theo như Passio quy định. Bảng rank và bonus của từng rank:

Rank

Tổng hoa hồng Tỉ lệ tạm ứng Tỷ lệ thưởng
Newbie < 10,000,000 VND 50% 0%
Silver < 10,000,000 VND 0% 0%
Gold 10,000,000 VND – 19,999,999 VND 30% 5%
Platinum 20,000,000 VND – 49,999,999 VND 50% 7%
Diamond >= 50,000,000 VND 70% 15%

Ngày chốt xếp hạng là ngày 10 hàng tháng (T), dựa vào Tổng hoa hồng của tháng trước (T-1). Tỉ lệ thưởng hoa hồng sẽ áp dụng cho tháng tiếp theo (T).

ESV: là Ecomobi Super Voucher, voucher tiền mặt của Passio trả/thưởng cho KOL khi hoàn tất chiến dịch/đạt đủ điều kiện trả thưởng

Các thuật ngữ liên quan đến hoa hồng tiếp thị liên kết: 

Hoa hồng chờ duyệt: Hoa hồng của đơn hàng chưa rõ trạng thái giao hàng. Nếu đơn hàng giao hàng thành công sau khi có đối soát từ sàn, Hoa hồng chờ duyệt của đơn hàng này sẽ được chuyển thành Hoa hồng đã duyệt. Nếu đơn hàng bị hoàn, hủy sau khi đối soát, Hoa hồng chờ duyệt của đơn hàng này sẽ được chuyển thành Hoa hồng đã hủy.

Hoa hồng tạm duyệt: Hoa hồng của đơn hàng có trạng thái giao hàng tạm thời trước đối soát là hoàn thành,tỉ lệ thành công tương đối cao. Sau đối soát, ước tính 85% sẽ được chuyển sang Hoa hồng đã duyệt.

Hoa hồng đã hủy: Hoa hồng của đơn hàng bị hoàn, hủy, đã đối soát, KOL sẽ không nhận được phần hoa hồng này.

 Hoa hồng đã duyệt: Hoa hồng của đơn hàng có trạng thái giao hàng thành công sau khi có đối soát, chuyển từ Hoa hồng chờ duyệt, Hoa hồng tạm duyệt, cũng là hoa hồng mà KOL sẽ nhận được sau khi đối soát.

EPC: Số tiền bạn kiếm được trên một click. Dựa trên số liệu này sẽ đánh giá được hiểu quả công việc của bạn.

EPC = Tổng hoa hồng / Tổng lượt click

Trước đối soát: Tổng hoa hồng (TC) = Hoa hồng chờ duyệt + Hoa hồng tạm duyệt

Sau đối soát: Tổng hoa hồng (TC) = Hoa hồng đã duyệt + Hoa hồng đã hủy

Tỉ lệ duyệt hoa hồng ước tính (ECAR): Trung bình tỉ lệ hoa hồng được duyệt sau đối soát dựa trên số liệu lịch sử của 03 tháng gần nhất.

Hoa hồng duyệt tạm tính (EAC) = Tỉ lệ duyệt hoa hồng ước tính (ECAR) * Tổng hoa hồng (TC)

Thời gian đối soát hoa hồng:

Sau 02 tháng phát sinh hoa hồng trên hệ thống (T+2).

VD: KOL có hoa hồng phát sinh trong tháng 6.2021 trên sàn Lazada, hoa hồng tạm duyệt + hoa hồng chờ duyệt sẽ được đối soát và đẩy tiền lên hệ thống vào 02 tuần đầu tiên của tháng 8.2021.

* Lưu ý: Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch đối soát của các bên đối tác.