Mách bạn cách sử dụng tính năng Virtual Gift trên Passio

Bước 1: Bật tính năng Virtual Gift #

  • Từ màn hình Home, bạn click vào “Virtual Gift”

  • Tại màn hình Virtual Gift, bạn click vào phần “Thiết lập ngay”.

Bước 2: Thêm khối Virtual Gift vào Passio Page #

  • Về lại giao diện của Passio Page, từ màn hình thiết kế, chọn “+” để thêm khối mới. 

  • Nếu bạn chọn vị trí thêm khối Virtual Gift là thân trang, tại màn hình chọn kiểu khối, click chọn Virtual Gift.

  • Nếu bạn chọn vị trí thêm khối là đầu trang hoặc cuối trang, tại màn hình chọn kiểu khối, click chọn Virtual Gift – Floating.

Bước 3: Lưu Virtual Gift #

  • Tại màn hình Virtual Gift, chọn “Lưu”.

  • Đây là màn hình sau khi khối Virtual Gift đã được thêm thành công vào Passio Page: 

  • Còn nếu bạn chọn Virtual Gift – Floating, khối Virtual Gift sẽ được hiển thị như 1 icon nhỏ ở góc phải màn hình như sau: 

Bước 4: Xuất bản trang #

Cuối cùng, bạn có thể tiến hành “Xuất bản” để bắt đầu nhận quà tặng từ fans thông qua Virtual Gift. 

Đừng quên chia sẻ trang lên các MXH khác và giới thiệu tính năng này để tăng cơ hội nhận quà từ các fans hơn nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công. 

Powered by BetterDocs