Life Coach Nguyễn Hoàng Long: Công việc của sự lắng nghe và chia sẻ

Life Coach Nguyễn Hoàng Long và câu chuyện làm nghề Chuyên gia huấn luyện Jane Scudder- người sáng lập The New Exec cho biết: “Life Coach tập trung vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ, những gì mà một cá nhân mong muốn tiếp theo và cách để thu hẹp khoảng cách đó” … Continue reading Life Coach Nguyễn Hoàng Long: Công việc của sự lắng nghe và chia sẻ